LogoColorTextBelow
Kontaktskjema1

Steehans Consult

Torggata 12

1707 Sarpsborg

Tlf. 950 48 558

post@steehans.no

Utleie av matter: èntrematter, logomatter og avlastningsmatter.

www.matteservice.no

Fjernstyrt demo

Web Design
gplus-64
hms-miljo_logo2

LEDELSE  -  INTERNKONTROLL  -  MILJØSTYRING

Planlegger dere Miljøfyrtårnsertifisering?

Som sertifisert miljøfyrtårnkonsulent, kan vi bistå din bedrift/virksomhet med hele prosessen frem til sertifisering, inkl. oppbygging av HMS- og miljøhåndbøker.

Ta kontakt med oss for en prat i dag!

Miljofyrtarn_sertifisertKonsulent

Hensikt og målgruppe for Miljøfyrtårnsertifisering

Miljøfyrtårn er en nasjonalt sertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Det ses både på det indre og det ytre milø¸et i virksomheten. Miljøfyrtårn er organisert som en stiftelse, hvor blant andre KS, NHO, LO og Bedriftsforbundet er deltakere.

Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

Lønnsomhet

Undersøkelser viser at sertifiserte bedrifter får reduserte driftsutgifter, de ansatte får et bedre arbeidsmiljø, sykefraværet reduseres og bedriften blir lettere godkjent som underleverandør.

Omdømme

Omdømmet en bedrift/virksomhet har i samfunnet generelt, blant kunder, samarbeidspartnere og leverandører er viktig. Miljøfyrtårnsertifisering bidrar positivt til dette.

Hvem kan sertifiseres?

Miljøfyrtårn er i prinsippet åpent for alle virksomheter, private og offentlige. De finnes ingen restriksjoner mot å sertifisere virksomheter ut fra type eller antall ansatte. Miljøfyrtårns bransjekrav er først og fremst utviklet med tanke på små og mellomstore bedrifter (Smb) i det private næringsliv (opp til ca 100 ansatte) og på offentlige virksomheter. Men Miljøfyrtårn er også egnet til bruk i større bedrifter med enklere miljøutfordringer.

Mer info på www.miljofyrtarn.no

www.123contactform.com

find_us_on_facebook_knapp
linkedin_cofollow_badge
follow-us-on-twitter-1
[Steehans Consult] [Miljøfyrtårn] [HMS-håndbok] [Personalledelse] [Privatøkonomi] [HMS kurs for ledere] [Arbeidstilsynet] [Om oss]